kep adresi, kep, kayıtlı elektronik posta, kep karabük, kep safranbolu, kep zonguldak, kep ereğli, kep bartın, kep adresi başvuru

KEP Adresi

Karkep E-Dönüşüm Sistemleri
  • KEP Adresi Başvuru için +90.505.415.7444 hemen arayın!
KEP Adresi (Kayıtlı Elektronik Posta) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bireysel KEP Hesabı için; üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı gereklidir.
Kurumsal KEP Adresi için; son altı ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi veya ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküsü evrakları gereklidir.

KEP Nedir?

KEP (Kayıtlı elektronik posta); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP Neden Kullanılır?

KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır.

KEP'in diğer E-Posta adreslerinden farkı nedir?

KEP iletisinin kim tarafından gönderildiği, kime gönderildiği, ne zaman gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğu bilgileri hukuki delil niteliği taşır ve kullanıcının gerektiğinde kullanabilmesi için KEP hizmet sağlayıcısı tarafından üretilerek 20 yıl süre ile muhafaza edilir.

KEP hizmet sağlayıcıları, Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş güven kuruluşlarıdır.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Mevzuatı

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenleme 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıştır. Kanunun ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir; Madde 18 (3): “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” Madde 1525 (2): “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

kep nedir, kep nasıl alınır, kep başvurusu nasıl yapılır, kep, kayıtlı elektronik posta, nedir, kep neden mecburi, kep nasıl kullanılır